Voiko matalataajuushoidoilla olla meditaation kaltaisia vaikutuksia mieleen ja kehoon? Miten matalataajuushoidot/matalataajuinen värähtely voisivat mahdollistaa ja tuottaa meditaation hyötyjä keholle ja mielelle? Mitä hyötyjä meditaatiosta on?

Ensin hiukan perustietoa matalataajuushoidoista

Matalataajuushoidolla tarkoitetaan matalataajuisen siniäänen terapeuttista käyttöä. Äänistimulaatio ohjataan laitteiston kautta ihmisen kehoon. Matalataajuushoidoissa käytettävissä laitteissa käytetään siniääntä, joka on kaikkein yksinkertaisinta olemassa olevaa ääntä. Menetelmässä käytettävän siniäänen korkeus vaihtelee tyypillisesti 20-100 Hz:n välillä. Lisäksi keskeistä on äänivärähtelyn voimakkuuden vaihtelu. Nopeampi vaihtelu koetaan aktivoivana ja hitaampi rauhoittavana. Matalataajuinen äänivärähtely synnyttää myötävärähtelyä kehon eri osissa. Kun kehon lihakset ja kudokset värähtelevät äänistimulaation mukana, ylimääräinen jännitys laukeaa niistä, verenkierto paranee, kehon osat lämpenevät, kuona-aineet kulkeutuvat nopeammin pois ja aivojen hapen saanti paranee.

Kuvassa Neurosonic Pro-tuoli. Muita matalataajuista värähtelyä tuottavia Neurosonic laitteita ovat Divaani, mobiilipatja, moottorisänky ja TV-tuoli. Kaikissa laitteissa samat ohjelmat (8).

Teoriaa ja käytännön kokemuksia matalataajuushoitojen meditatiivisista vaikutuksista

Tässä blogissa meditaatiolla tarkoitan syvähengitystä, joka syntyy matalataajuushoidon seurauksena ilman aktiivista toimintaa tai erityistä meditaatioharjoitusta. Syvähengitys eli hidas hengittäminen, vaikuttaa autonomisen hermoston toimintaan, kohottaen parasympaattisen hermoston aktiivisuutta ja vastaavasti jarruttaen sympaattisen hermoston toimintaa. Matalataajuushoidoilla saavutetaan kehollisen vaikutuksen kautta syvähengityksen hyödyt tekemättä mitään hoidon aikana. Stressaantuneelle ja uupuneelle matalataajuushoidon tuottama värähtely ja pulssi saavat aikaan hengitystä ohjaavan vaikutuksen. Kun matalataajuusohjelma on käyttäjän hengitysrytmin ja kehon tuntemuksen mukaan valittu oikein, näyttäisi tapahtuvan hengitystiheyden laskua hoito-ohjelman aikana ja ohjelman jälkeen ja syketason laskua ja sykevälivaihtelun nousua.

Tätä meditaation kaltaista syvärentoutumisen tilaa olemme subjektiivisen kokemuksen lisäksi seuranneet Garmin älykellon ja Emfit QS unimonitorin hengitysfrekvenssin muutoksista ja Moodmetric älysormuksen datasta.

Kuva: Garmin älykellolla mitattu Neurosonic-ohjelmien vaikutus klo 6 alkaen. Ensin hengitystiheys on laskenut ja sen jälkeen unen kaltainen tila on saavutettu (ohjelma on tulkinnut jakson REM-tilaksi).

Elimistömme pyrkii stressitekijöiden suhteen jatkuvasti tasapainoon eli homeostaasiin. Tämän tasapainotilan pidempiakainen järkkyminen voi edesauttaa uupumuksen kehittymisen tai voi olla jopa sairauden alku. Stressikokemus välittyy lopulta jopa solutasolle saakka. Pitkäaikaisen stressin on todettu vaikuttavan telomeerien lyhentymiseen. Telomeeri on tietynlainen DNA-jakso kaikkien kromosomien päissä. Sen tehtävänä on kromosomin ja solujen suojaaminen muun muassa hapetustressiä ja rappeutumista vastaan. (Biohakkerin Stressikirja, Sovijärvi 2018). Hyvä uutinen on se, että stressin aiheuttamia muutoksia voidaan peruuttaa. Yhtenä hoitomuotona voidaan käyttää meditaatiota. Meditaatiolla on todettu voivan hidastaa ikääntymistä telomeerientsyymin aktiivisuustason nousun myötä, joka estää telomeerien lyhentymistä. Telomeerejä vuosikymmeniä tutkinut Nobel-voittaja ja australialainen molekyylibiologian tohtori Elisabeth Blackburn on havainnut tutkimuksissaan, että pitkäaikainen stressi nopeuttaa telomeerien lyhentymistä. Blacburn havaitsi 2010 julkaistussa laajassa tutkmuksessaan, että meditaatio voi hidastaa ikääntymistä (Biohakkerin Stressikirja, Sovijärvi, 2018).

Matalataajuusvärähtelyä on kutsuttu “pakkomeditaatioksi” tai “pakkorentoutukseksi” perustuen värähtelyn voimakkaaseen ohjausvaikutukseen kehoon ja mieleen. Positiivisemmin ilmaistuna matalataajuusvärähtely on ohjattua meditaatiota ja rentoutumista, johon ihmisen ei tarvitse itse osallistua aktiivisesti. Värähtelyn avulla ilman mielikuvatyöskentelyä tai muita ohjaavia rituaaleja on mahdollista saavuttaa kehon ja mielen rentoutuminen. Tämä on erittäin hyvä uutinen stressaantuneelle suorituskeskeiselle ihmiselle! Rentoutushoitolaite värähtelyineen hoitaa meditaation kehollisesti. Ihmisen osuus on päästää irti ja luottaa.

Tyypillisesti rentouttavat ohjelmat soveltuvat parhaiten kehon ja mielen rauhoittamiseen. Potentiaalinen positiivinen vaikutus on ylivireystilan tasaantuminen, joka helpottaa nukahtamista ja useimmiten myös unen laatu paranee, kun ohjelma ja voimakkuussäädöt on valittu oikein. Autonomisen hermoston rauhoittuessa myös mieli rauhoittuu ja kognitiivinen suorituskyky paranee. “Rentoutumista voi pitää suoranaisena ilosanomana terveydestään huolestuneelle unettomalle. Vaikka se ei toisi unta, vaikuttaa se elimistöön melkein samalla tavalla kuin uni. Sympaattisen hermoston toiminta vähenee, parasympaattisen voimistuu ja stressaantuneiden kudosten aineenvaihdunta normalisoituu. Rentoutuneessa elimistössä välittäjäainejärjestelmät löytävät helpommin tasapainon ja muun muassa oksitosiinin, jota kutsutaan rakkaushormoniksi. eritys lisääntyy. Oksitosiini vaimentaa stressiakselin toimintaa, nostaen kipukynnystä, lieventää ahdistusta ja aktivoi aivojen omien morfiinien eli opioidien toimintaa. (Hyvää yötä, Kajaste&Markkula, 2011).

Mitä palautetta asiakkaamme ovat antaneet Neurosonic -menetelmän meditatiivisesta vaikutuksesta?

Ohessa Tuijan palaute

Joskus ei tiedä, miten stressaantunut on oikeasti ollut, ennen kuin saa todella rentouttavan palautumiskokemuksen. Koin sellaisia melko usein muutaman kuukauden Neurosonic-kokeiluni aikana.

Anitan ja Tapion ohjeistamana pidin kirjaa jokaisesta hoitokerrasta ja eri ohjelmien vaikutuksista, ja opin samalla valtavasti omasta stressijärjestelmästäni ja koko keho-mielen toiminnasta. Paremman tiedon avulla ja Neurosonicin tuella oli helpompi myös tehdä muita terveyttä tukevia valintoja. Liikkumisesta ja nukkumisesta tuli palkitsevaa.

Päivittäinen hoitohetki piti yllä yhteyttä omaan kehoon hyvin stressaavan ajanjakson keskellä ja nosti pintaan ajatuksia ja tunteita, jotka olisivat jääneet muuten huomiotta. Joskus itketti, toisinaan nauratti, mutta joka kerta hoidon jälkeen tunsi olevansa hieman enemmän elossa kuin aiemmin. ”Äänisyliin” palaaminen, meditaatiohetki tärinäpatjalla, muodostui päivien kohokohdaksi. Se helpotti nukahtamista ja paransi unen laatua. Hätääntynyt olo muuttui hoidon aikana turvan kokemukseksi ja stressitasot laskivat.

Seuraavassa blogissani pohdin matalataajuusvärähtelyn hieronnan kaltaisia vaikutuksia.

Tapio Jantunen

Stressinhallinta- ja Psykoterapiakeskus Toivo

VIBRAC-Practioner

www.toivontilat.fi

tapio.jantunen@toivontilat.fi